Kallelse till årsmöte

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte den 28 februari 2019.

Mötet kommer att hållas i vår dojo och alla vuxna medlemmar, alt.målsman till barnmedlem, har röst rätt. Valberedningen önskar få in förslag på kandidater till styrelsen samt att ni har något att ta upp under mötet uppmanas att lämna in en motion till styrelsen i god tid innan mötet. Man kan även ta upp enklare frågor direkt på mötet.

Årsmötes handlingarna (dagordning, verksamhetsberättelse och -plan, budgetredovisning och budget för det kommande året samt revisorsberättelse) samt i tid inkomna motioner kommer att delas ut innan mötet.